அன்புடன் நிலாவிடமிருந்து …

இரண்டு மாதம் இந்தியாவில் நான் இருந்தேன். முதல் மாதம் கேரளாவில் வைத்தியம். அதன் பின் தமிழ்நாடு போய் அருமை நண்பர்களை சந்தித்தேன்.

இரண்டு மாதம் இந்தியாவில் நான் இருந்தேன். முதல் மாதம் கேரளாவில் வைத்தியம். அதன் பின் தமிழ்நாடு போய் அருமை நண்பர்களை சந்தித்தேன். என்னைக் கேரளாவிலும் என் நண்பர்கள் சந்தித்தார்கள்.  பல இடையூறுகள் இருந்தாலும் சில இனிய நினைவுகள். என் வாழ்வில். அன்பால் என்னை வாழவைக்கும் என் நண்பர்கள். வாழ்க அவர்கள் அன்பு.

புகைப்படங்களுக்கு …  https://picasaweb.google.com/105829499702534906589/April242012

சந்திப்போம்
நிலா

nilaaa2001@gmail.com