அமரர் கலாநிதி காரை செ.சுந்தரம்பிள்ளை அவர்களின் ஏழாம் ஆண்டு நினைவு தினமும் , சுந்தரம்பிள்ளை திருப்பரங்குன்றனின் ‘நிஜத்தின் நிழல்’ கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழாவும்!

அமரர் கலாநிதி காரை செ.சுந்தரம்பிள்ளை

அமரர் கலாநிதி காரை செ.சுந்தரம்பிள்ளை அவர்களின் ஏழாம் ஆண்டு நினைவு தினமும் , சுந்தரம்பிள்ளை திருப்பரங்குன்றனின் ‘நிஜத்தின் நிழல்’ கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழாவும் (09 செப்டம்பர் 2012 மாலை 4.30) 

 

[  தகவல்: shivaslee@yahoo.co.uk]