ஆய்வரங்கு அழைப்பிதழ்: தியத்தலாவ எச்.எப். ரிஸ்னாவின் `வைகறை’, சுமதி குகதாசனின் `தளிர்களின் சுமைகள்’

ஆய்வரங்கு அழைப்பிதழ்: தியத்தலாவ எச்.எப். ரிஸ்னாவின் `வைகறை', சுமதி குகதாசனின் `தளிர்களின் சுமைகள்'

அனைவரும் வருக! ஆதரவு தருக!

ஏற்பாடு: முற்போக்குக் கலை இலக்கிய மன்றம்
இடம்: பெண்கள் கல்வி ஆய்வு நிறுவன கேட்போர் கூடம், 58, தர்மாராம வீதி, கொழும்பு – 06.
காலம்: 2013 ஏப்ரல் 28 ஆம் திகதி, ஞாயிற்றுக் கிழமை மாலை 4.30 மணி

தலைமை: திரு. வி. கருணைநாதன்

சமூக மாற்றத்திற்கான உந்து சக்தியான தியத்தலாவ ரிஸ்னாவின் `வைகறை’;  உரைஞர் – திக்வல்லை கமால்

சுமதி குகதாசனின் `தளிர்களின் சுமை’களை முன்னிறுத்தி நடைமுறை வாழ்வியலில் இடதுசாரிக் கருத்தியல் பிரயோகம் ; உரைஞர் – லெனின் மதிவானம்

riznahalal@gmail.com