இலங்கையின் கொலைக்களம் சீமான், மணிவண்ணன், தீரன், பால் நியூமேன் பங்கேற்கும் விவாத நிகழ்ச்சி

இலங்கையின் கொலைக்களம் சீமான், மணிவண்ணன், தீரன், பால் நியூமேன் பங்கேற்கும் விவாத நிகழ்ச்சி. காணொளி இங்கே