இலண்டனில் செல்வி. கிஷ்ணவி விஜயபாலனின் நடன அரங்கேற்றம்

ஸ்ரீமதி விநோதினி பரதனின் மாணவியான பத்து வயது செல்வி. கிஷ்ணவி விஜயபாலனின் அரங்கேற்றம் லண்டன்  Fairfield மண்டபத்தில் மிகச் சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

ஸ்ரீமதி விநோதினி பரதனின் மாணவியான பத்து வயது செல்வி. கிஷ்ணவி விஜயபாலனின் அரங்கேற்றம் லண்டன்  Fairfield மண்டபத்தில் மிகச் சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

குட்டித்தாரகை செல்வி. கிஷ்னவி விஜயபாலனின் பல்வேறு நாட்டிய அபிநயங்கள்.

லண்டனில் செல்வி. கிஷ்ணவி விஜயபாலனின் நடன அரங்கேற்றம்

செல்வி. கிஷ்ணவி விஜயபாலனின் குரு ஸ்ரீமதி விநோதினி பரதன் இறை வணக்கத்துடன் விழாவை ஆரம்பிக்கின்றார்.

லண்டனில் செல்வி. கிஷ்ணவி விஜயபாலனின் நடன அரங்கேற்றம்

பிரதம விருந்தினர் ஸ்ரீமதி. அம்பிகா தாமோதரம் உட்பட வருகை தந்த விருந்தினர்கள்.

லண்டனில் செல்வி. கிஷ்ணவி விஜயபாலனின் நடன அரங்கேற்றம்

navajothybaylon@hotmail.co.uk