உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை – மின்னிதழ் செய்தி!

ஆய்வுக் கட்டுரைகளை ஒருங்குறி எழுத்துருவில் ‘வேர்டு’ கோப்பாக அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி: utsemagazine@gmail.com

தகவல்: உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் மதுரை – மின்னிதழ் செய்தி!