எம். ஜெயராமன் (மெல்பேண் … அவுஸ்திரேலியா ) கவிதைகள்!

1. வாய்க்கும் நல்ல தீபாவளி

கவிதை: இனிய தீபாவளி வாழ்த்து

- எம் . ஜெயராமன், மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா -

இருளகற்றி ஒளியூட்டும் இனியவிழா தீபாவளி
மருளகற்றி மனம்மகிழ வருமெமக்கு தீபாவளி
நிறைவான மனதுவர  உதவிடட்டும்  தீபாவளி
நலம்விளைக்க மனமெண்ணி வரவேற்போம் தீபாவளி !

புலனெல்லாம் தூய்மைபெற
புத்துணர்வு பொங்கிவர
அலைபாயும் எண்ணமெலாம்
நிலையாக நின்றுவிட
மனமெங்கும் மகிழ்ச்சியது
மத்தாப்பாய் மலர்ந்துவிட
வாசல்நின்று பார்க்கின்றோம்
வந்திடுவாய் தீபாவளி !

பட்டாசு வெடித்திடுவோம் மத்தாப்புக் கொழுத்திடுவோம்
தித்திக்கும் பட்சணங்கள் அத்தனையும் செய்திடுவோம்
கஷ்டமான அத்தனையும் கழன்றோட வெண்டுமென்று
இஷ்டமுடன் யாவருமே இறைவனிடம் இறைஞ்சிநிற்போம் !

தீபாவளித் தினத்தில் தீயவற்றைக் தீயிடுவோம்
தீபாவளித் தினத்தில் திருப்பங்கள் வரநினைப்போம்
தீபாவளித் தினத்தில் சினம்சேரல் தவிர்த்திடுவோம்
தீபாவளி எமக்குச் சிறந்ததெல்லாம் தந்திடட்டும் !

ஓலைக் குடிசையிலும் ஒழுகிநிற்கும் வீட்டினிலும்
கூழைக் குடித்தாலும் குறையெனவே எண்ணாமல்
வாழக்கிடைத்ததை வரமாக எண்ணி நிதம்
வாழ்கின்றார் மகிழ்ந்துவிட வந்திடட்டும் தீபாவளி !

ஏழையொடு பணக்காரர் எல்லார்க்கும் தீபாவளி
வாழ்வினிலே வருவதனை வையகத்தில் பார்க்கின்றோம்
வசதிபல வந்தாலும் மனமகிழ்ச்சி வரவேண்டும்
மனநிறைவு பெற்றவர்க்கே வாய்க்கும் நல்லதீபாவளி !


2. வரம்கேட்போம் வாருங்கள் !

கவிதை: இனிய தீபாவளி வாழ்த்து

தீபங்கள் எரியட்டும் பாவங்கள் பொசுங்கட்டும்

கோபங்கள் மடியட்டும் குணமங்கே பிறக்கட்டும்
சாபங்கள் தொலையட்டும் சந்தோஷம் மலரட்டும்
தீபங்கள் ஒளிபரப்பத் தீபாவாவளி சிறக்கட்டும் !

கோவில்சென்று கும்பிடுவோம் குணம்சிறக்க வேண்டிடுவோம்
பாவவினை போகவெண்ணி பக்குவமாய் வணங்கிநிற்போம்
தூய்மைநிறை மனம்கேட்போம் துட்டகுணம் அறக்கேட்போம்
வாய்மையுடன் வாழ்வதற்கு வரம்கேட்போம் வாருங்கள் !

குறைசொல்லும் குணமகல குட்டிக்குட்டிக் கும்பிடுவோம்
கறைபடிந்த மனம்வெளுக்க கைகூப்பி தொழுதழுவோம்
வறுமைபிணி நோயகல மனமார வேண்டிநிற்போம்
மறுமைமையிலும் வாய்மையுடன் வாழ்வதற்கு வரம்கேட்போம் !

ஏழையாய் பிறந்தாலும் கோழையாய் இருக்காமல்
தாழ்மையிலும் தளர்வின்றி தலைநிமிர வேண்டிடுவோம்
பொய்களவு சூதுவாது பொறாமைக் குணமணுகாமல்
தெய்வமே காத்திடென தெண்டனிட்டு வணங்கிநிற்போம் !

எத்திக்கும் ஒளிபரப்பும் தித்திக்கும் தீபாவளி
எமைநோக்கி வருகிறது இன்முகமாய் வரவேற்போம்
சுற்றியெமைச் சூழ்ந்திருக்கும் துன்பமெலாம் பறந்தோட
சுமைதாங்கும் இறைவனைநாம் தொழுதேத்தி வணங்கிநிற்போம் !


3. நாளெல்லாம் மகிழ்ந்திருப்போம் !

- எம் . ஜெயராமன், மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா -

மாநிலத்தில் நாமுயர ஏணியாய் இருந்தார்கள்
மாசகற்றி எம்மனதை மாண்புபெறச் செய்தார்கள்
தாம்படித்து எமக்களித்து தலைநிமிர வைத்தார்கள்
தாமுரமாய் ஆகிநின்றார் தலைசிறந்த ஆசான்கள் !

அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வமானார்
ஆசான்கள் எம்வாழ்வில் அனைத்துக்கும் தெய்வமானார்
ஆன்மாவை தூய்மையாய் இஆக்கிவிடும் அவர்களின்
அடியினைத் தொழுதுநாம் அவராசி பெறுவோமே !

வாழ்வெனும் பாதையில் வழுக்கிடா வண்ணம்
தாழ்வெனும் சிக்கலில்  மாட்டிடா வண்ணம்
ஆளுமை எம்மிடம் வளர்ந்திடும் வண்ணம்
ஆற்றலை வளங்குவார் ஆசான்கள் அன்றோ  !

நீதிநெறி நடவென்பார் நெஞ்சைதூய்மை ஆக்குவென்பார்
போதனைகள் பலசொல்லி பொறுப்பதனை உணர்த்திடுவார்
பேதாமிலா மனம்வளர பெருங்கதைகள் பலவுரைப்பார்
பாதகங்கள் களைந்தெறிவார் பண்புநிறை ஆசான்கள் !

பாகற்காய் படிப்பையெலாம் பக்குவமாய் எமக்காக
பதப்படுத்தி சுவையேற்றி பதியவைப்பார் நல்லாசான்
சோதனைகள் வந்தாலும் சுமையின்றி நாம்படிக்க
சாதகமாய் வழிசொல்வார் சரியான ஆசான்கள் !

பள்ளிசென்று நாம்படிக்க உள்ளமதில் ஆசைதனை
மெள்ளமெள்ள நுழைப்பதற்கு நல்லவழி கண்டுநிற்பார்
கள்ளமனம் கரைந்தோட கனிவுடனே வகுப்பெடுத்து
உள்ளமதில் அமர்ந்திடுவார் உண்மைநிறை ஆசான்கள் !

ஒருநேரம் அடித்தாலும் பலநேரம் அரவணைப்பார்
சிலநேரம் திட்டிடினும் அருள்வாக்காய் அமைந்துவிடும்
குறைகண்டு விட்டாலும் நிறைவாக்க நினைந்திடுவார்
அறிவுடனே அணுகிடுவார் அன்புநிறை ஆசான்கள் !

பட்டம்பல பெற்றாலும் பதவிதனில் உயர்ந்தாலும்
படிப்பித்த ஆசான்கள் பக்கத்தில் இருப்பார்கள்
அவர்களது ஆசிகளும் அவர்களது வாழ்த்துகளும்
அனைத்துமே எமையிப்போ அகமகிழ வைக்கிறதே !

நல்லாசான் வாய்த்துவிட்டால் நமெக்கென்றும் ஒளிமயமே
நல்லாசன் நம்வாழ்வில் நாழுமே வந்துநிற்பார்
நல்லாசன் கிடைத்தவர்கள் நாளுமே உயர்ந்திடுவார்
நல்லாசான் வாழ்த்துப்பெற்று நாளெல்லாம் மகிழ்ந்திருப்போம் !

jeyaramiyer@yahoo.com.au