கனடா: மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல்

கனடா: மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல்நிகழ்ச்சி நிரல்

செம்மொழித் தமிழ்: வரலாறு, இயல்புகள், பயன்பாடு – உரை: வாழ்நாள் பேராசிரியர் அ.சண்முகதாஸ்

சிறப்பு விருந்தினர்கள் உரை
*தமிழல்லாத ஒரு செம்மொழி – பேராசிரியர் அ.யோ.வ.சந்திரகாந்தன்
*செம்மொழித் தமிழ்: ஒரு மொழியியல் நோக்கு – முனைவர் பார்வதி கந்தசாமி
*இன்றைய இளையவர் நோக்கில் செம்மொழித் தமிழ் – திரு.குணரட்ணம் இராஜ்குமார்

ஆனி மாத இலக்கிய நிகழ்வுகள்

தொகுப்புரை: திருமதி ஜெயகௌரி சுந்தரம்பிள்ளை

ஐயந்தெளிதல் அரங்கு

நாள்: 26-07-2014
நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை
இடம்: மெய்யகம்
3A, 5637, Finch avenue East,
Scarborough,   M1B 5k9
 
தொடர்புகளுக்கு: அகில் – 416-822-6316

அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்


கனடா: மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல்

 editor@tamilauthors.com