கம்பன் கழகம் பிரான்சு: தமிழர் புத்தாண்டுப் பொங்கல் விழா; கோலப் போட்டி – ஓவியப் போட்டி

அன்புடையீர் அருந்தமிழ்ப் பற்றுடையீர் வணக்கம்! பிரான்சு கம்பன் கழகம் தமிழர் புத்தாண்டுப் பொங்கல் விழாவை 19.02.2012 ஞாயிற்றுக் கிழமைப் பிற்பகல் 14.00 மணிமுதல் 20.00 மணிவரை கொண்டாடுகிறது.

 

contact@kambanefrance.com