கவிஞரும் திரைக்கலைஞருமான வ.ஐ.ச.ஜெயபாலனுடனான சந்திப்பு

கவிஞரும் திரைக்கலைஞருமான வ.ஐ.ச.ஜெயபாலனுடனான சந்திப்பு

வ.ஐ.ச.ஜெயபாலனுடனான சந்திப்பு.| காலம் – 19.12.2015 (சனிக்கிழமை) மாலை 5.30 – 8.00 மணிவரை
இடம்- Trinity Centre , East Avenue, Eastham, London, E12 6SG  (Near the Eastham Station).
அழைப்பு- தமிழ்மொழிச் சமூகங்களின் செயற்பாட்டகம் | தொடர்புகளுக்கு 07817262980, 07736908421
அனைவரையும் அழைக்கிறோம்!

eathuvarai@googlemail.com