கவிதை: நான் ஸ்ரீலங்கன் இல்லை/யேர்மனிய / பிரெஞ்சு/நோர்வேஜியன் மொழிபெயர்ப்பு

- தீபச்செல்வன் -

வழிகளை கடக்க
என்னிடம் ஒரு கடவுச்சீட்டு இருக்கிறது
பாலஸ்தீனரின் கையிலிருக்கும்
இஸ்ரேலிய கடவுச்சீட்டைப்போல

சோதனைச்சாவடிகளை கடக்க
என்னிடம் ஒரு அடையாள அட்டை இருக்கிறது
ஈராக்கியரிடமிருக்கும் இருக்கும்
அமெரிக்க அடையாள அட்டையைப்போல

செலவு செய்ய
என்னிடம் சில நாணயக்குற்றிகள் இருக்கின்றன
சிரியரிப் பிரஜையிடமிருக்கும் இருக்கும்
பிரெஞ்சு நாணயக் குற்றிகள் போல

என்னுடைய மண்ணில்
ஒரு தேசிய கீதம் ஒலிபரப்பப்படுகிறது
மணிப்பூரில் ஒலிக்கும்
இந்திய கீதம்போல

என்னுடைய மண்ணில்
ஒரு கொடி ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது
திபெத்தில் பறக்கும்
சீனக் கொடி போல

என்னுடைய விரலில்
நாடற்ற அகதியின் முத்திரை இருக்கிறது
மியன்மாரியரின் கையில்
தீயால் இடப்பட்ட காயத்தைப்போல


 

- தீபச்செல்வன் -

கவிதை: நான் ஸ்ரீலங்கன் இல்லை/யேர்மனிய  மொழிபெயர்ப்பு

Ich bin kein Sri – Lanker

Poem – Theepachelvan
translation – aswin shanmuganathan

Um die Wege zu kreuzen,
habe ich einen Pass –
Wie der israelischer Pass
In den Händen eines Palästinensers.
Um Grenzen zu überqueren,
habe ich eine Identitätskarte –
Wie eine amerikanische Identitätskarte
Bei den Irakern.
Um auszugeben,
Habe ich einige Münzen. –
Wie ein Syrischer Bewohner
Mit französischen Euros.
In meiner Heimat,
Wird die Nationalhymne übertragen –
Wie die Nationalhymne von Indien
In Manipur.
In meinem Land,
Wurde eine Fahne gehisst –
Wie die chinesische Fahne
In Tibet.
Auf meinem Daumen,
habe ich eine heimatlose Flüchtlingsunterschrift –
Wie ein Brandwunde
An der Hand eines Myanmars.

deebachelvan@gmail.com


 

நான் ஸ்ரீலங்கன் இல்லை/பிரெஞ்சு மொழிபெயாக்கம்

கவிதை- தீபச்செல்வன்
பிரெஞ்சு மொழியாக்கம் – க. வாசுதேவன்

- தீபச்செல்வன் -

Non. Je ne suis pas Sri Lankais.

Je possède un passeport
pour franchir les frontières,
comme un Palestinien en a un israélien

Je possède une carte d’identité
pour passer les barrières de contrôle
Comme un Irakien en a une américaine,

Je possède quelques monnaies
pour mes achats,
Comme un Syrien possède quelques Euros

On entonne un hymne national
sur ma terre,
Comme on entonne celui de l’Inde
A Manipur,

Une drapeau national est hissé
dans ma patrie,
Comme celui des Chinois flotte
en Tibet

Sur mon doigt, je porte l’emblème
du réfugié appatride,
Comme la brûlure sur la mains des Myanmarais

Auteur: Theepachelvan
Traduit par Vasudevan

க. வாசுதேவன் : ஈழத்தை சேர்ந்த கவிஞர் க.வாசுதேவன். புலம்பெயர்ந்து பிரான்ஸில் வாழ்கிறார். கவிஞர், மொழிபெயர்ப்பாளர், ஓவியர், என பன்முக ஆளுமைகொண்டவர்.  தொலைவில், அந்த இசையை மட்டும் நிறுத்தி விடாதே  ஆகிய இரண்டு கவிதைநூல்களையும் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட 19 நூற்றாண்டு பிரெஞ்சுக் கவிதைகள் என்ற கவிதை மொழிபெயர்ப்பையும் பிரெஞ்சுப் புரட்சி என்ற வரலாற்று நூலினையும் எழுதியவர்.


நான் ஸ்ரீலங்கன் இல்லை/நோர்வேஜியன் மொழிபெயாக்கம்

நோர்வேஜியன் மொழியாக்கம்

- தீபச்செல்வன் -

Jeg er ikke Srilankeser!

For å krysse landegrenser
bærer jeg et pass
I likhet med Israelsk pass
i palestinernes hender

For å passere okkupantens sjekkposter
har jeg et Identitetskort
slik som Irakerne går med
Amerikanske identitetskort

For mine utgifter
Har jeg noen mynter
Akkurat som Syriske borgere
holder Euromynter i sine hender

I mitt hjemland
strømmer en nasjonalsang ut i luften
Slik som den Indiske nasjonalsangen
blir sunget i Manipur

Et nasjonalflagg er heist opp
på min jord
Samme som det Kinesiske flagget i Tibet

Fingrene mine
bærer et stempel
For å identifisere meg
som den ‘landløse flyktning’
Dette er som brannsår
påBurmeserenes hender

-Skrevet av (På Tamil):Theepachelvan
-Oversatt av: Rooban Sivarajah

Rooban Sivarajah er journalist, skribent og poet. Han har tamilsk bakgrunn og har bodd i Norge siden 1993.

ரூபன் சிவராஜா ஓர் கவிஞர், பத்தி எழுத்தாளர், ஊடகச்செயற்பாட்டாளர். ஈழத்திலிருந்து புலம்பெயர்ந்து நோர்வேயில் வசிக்கிறார்.