கவிதை: வானத்து நாடோடிகளும், அவர்கள்தம் துயர்மிகு அழுகையும்!

கவிதை: வானத்து நாடோடிகளும், அவர்கள்தம் துயர்மிகு அழுகையும்! “The Wanderers Of The Sky And Their Cry Of Melancholy ” என்னும் தலைப்பில் நான் எழுதிய ஆங்கிலக் கவிதையின் சிங்கள மொழிபெயர்ப்பு லக்பிம சிங்களத் தினசரியின் ஞாயிற்றுப் பதிப்பில் (22.04.2018) வெளியாகியுள்ளது. அக்கவிதை தமிழில் கீழே:

http://e-paper.lakbima.lk/2018/April/last_22_04_18/manjusawa.pdf

கவிதை: வானத்து நாடோடிகளும், அவர்கள்தம் துயர்மிகு அழுகையும்! – வ.ந.கிரிதரன் –

“படுத்திருக்கையில்
இரவுமழைச் சப்தங்கள்
இருண்டவான் காட்சி
இவை எப்பொழுதுமே
என்னிதயத்தை ஆழமாகத் தொடுவன.

காலையிலிருந்து
மழை பலமாகப்
பெய்து கொண்டிருக்கிறது.

மழை.
அகதிகளின் கண்ணீர்.
நாடற்ற வான் நாடோடிகள்,
மேகங்களின்
கண்ணீர்,

வழக்கம்போல்
படுத்திருக்கையில்
இரவுமழைச் சப்தங்கள்
இருண்டவான் காட்சி
இவை என்னிதயத்தை
ஆழமாகத் தொடுகின்றன.

துயர்மிகு அழுகை.
நாடோடிகளின் துயர் மிகு அழுகை.
வேதனைமிகு அழுகை.
நாடோடிகளின் வேதனை மிகு அழுகை.
அவர்கள் அழுகின்றார்கள்
அவர்கள் இழந்த மண்ணுக்காக.

வெளியில் இடி இடிக்கிறது.
வெளியில் மின்னலடிக்கிறது.
வெளியில் மழை பெய்கிறது.

அண்மை வயல்களிலிருந்து
நுணல்கள் குரலெழுப்புகின்றன.

பொசிந்து வரும் இயற்கையின் சப்தங்கள்
என் செவிகளை வந்தடைகின்றன.

ஓர் இடிமிகு இரவு.
ஒளியினொரு கண வெளிச்சம்.

இடி மின்னலைத் தொடர்கிறது.
இருண்மை பிரகாசத்தைத் தொடர்கின்றது.
பிரகாசம் இருண்மையை வெற்றி கொள்கிறது.
ஒளியின் கணப்பொழுது.
நம்பிக்கையின் கீற்று.”

http://e-paper.lakbima.lk/2018/April/last_22_04_18/manjusawa.pdf


“The Wanderers Of The Sky And Their Cry Of Melancholy”  By V.N.Giritharan –

கவிதை: வானத்து நாடோடிகளும், அவர்கள்தம் துயர்மிகு அழுகையும்! While lying in bed,
the sounds of the rainy night,
the view of the gloomy sky,
touch my heart deep
inside.

It has been raining
cats and dogs since
dawn.

Rain.
The tears of the refugees,
The tears of the stateless wanderers
of the sky,
The clouds.

As usual,
while lying in bed,
the sounds of the
rainy night,
the view of the
gloomy sky
touch my heart
deep inside.

Cry of melancholy.
The wanderers’ cry of melancholy.
Cry of Anguish.
The wanderers’ cry of anguish.
They cry for the land they
Lost.

It’s thundering
outside.
There’s lightening
outside.
It’s raining
outside.

Frogs croak
from the fields
near by.

The diffused sounds
of nature
reach my ears.

A thunderous night.
A flash of light

The thunder follows
the light.
The darkness follows
the brightness.
Brightness triumphs darkness.
A flash of light;
A ray of hope.

giri2704@rogers.com