சர்வதேசத் தமிழ் ஊடகவியலாளர் சங்கத்தின் ஊடக இரவு நிகழ்வு!

1_iatajlogo.jpg - 38.28 Kb

எமது ஒன்று கூடல் நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை 14.06.2014 அன்று மலை 6 மணிக்கு நடைபெறுகின்றது. இதில் நீங்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

 முழு விபரமும் கீழே:
சர்வதேசத் தமிழ் ஊடகவியலாளர் சங்கத்தின் ஊடக இரவு நிகழ்வு!

Kugan Thambipillai, Secretary, Journalist, International Association of Tamil Journalists
www.iataj.org  |  iataj@iataj.org