‘டொராண்டோ’வில் நூல் வெளியீடு: ராஜிவ் படுகொலை- தூக்குக் கயிற்றில் நிஜம்!

'டொராண்டோ'வில் நூல் வெளியீடு: ராஜிவ்  படுகொலை- தூக்குக் கயிற்றில் நிஜம்!

ராஜீவ்  படுகொலை- தூக்குக் கயிற்றில் நிஜம் என்னும் தலைப்பில் திருச்சி வேலுசாமி எழுதியுள்ள நூல் எதிர்வரும் பெப்ருவரி 16, 2013 அன்று மாலை 2.30 மணிக்கு ‘ஸ்காப்ரபரோ சிவிக் சென்டர்’இல் நடைபெறவுள்ளது. தமிழ்ப் படைப்பாளிகள் கழக ஆதரவில் நடைபெறவுள்ள இந்நிகழ்வு பற்றிய மேலதிக விபரங்கள் கீழே:

 'டொராண்டோ'வில் நூல் வெளியீடு: ராஜிவ்  படுகொலை- தூக்குக் கயிற்றில் நிஜம்!

athangav@sympatico.ca