டொராண்டோ, கனடா: ஜீவநதி சஞ்சிகையின் கனடாச் சிறப்பிதழ் பற்றிய கலந்துரையாடல்!

டொராண்டோ, கனடா: ஜீவநதி சஞ்சிகையின் கனடாச் சிறப்பிதழ் பற்றிய கலந்துரையாடல்!

அன்புடையீர், ஜீவநதி சஞ்சிகையின் கனடாச் சிறப்பிதழ் பற்றிய கலந்துரையாடக்கு உங்களின் வருகையை நாம் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கின்றோம். அத்துடன் அந்தக் கலந்துரையாடலை ஆரம்பிக்க உதவும் முகமாக உங்களின் கருத்துக்களைச் சுருக்கமாக எங்களுடன் பகிர ஆயத்தமாக வரும்படி உங்களை அன்புடன் வேண்டுகின்றோம்.

இடம்: Scarborough Civic Centre
திகதி: Friday, November 16th
நேரம்: 6 – 8 pm

நன்றி

ஸ்ரீரஞ்சனி
கனடாத் தமிழ் எழுத்தாளர் இணையம்

sri.vije@gmail.com