‘டொராண்டோ’ : மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல்

கனடா: மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நிரல் நிகழ்ச்சி நிரல்:

தமிழ் நாவல் இலக்கியம் – உரை: தேவகாந்தன்

சிறப்பு விருந்தினர்கள் உரை:
தமிழ் நாவல் இலக்கிய வளர்ச்சியை வீச்சாக்கிய பிறமொழி நாவல்கள்
த.அகிலன்
கனடாவில் தமிழ் நாவல் இலக்கிய முயற்சிகள்குரு அரவிந்தன்
புகலிட தமிழ் நாவல் இலக்கிய முயற்சிகள்வ.ந.கிரிதரன்

ஐயந்தெளிதல் அரங்கு

நாள்: 31-05-2014
நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை
இடம்: மெய்யகம்
3A, 5637, Finch avenue East,
Scarborough, M1B5k9

தொடர்புகளுக்கு: அகில் – 416-822-6316

editor@tamilauthors.com