தமிழ்ப் படைப்பாளிகள் கழக ஆதரவில் நூல் வெளீயீடு: பழ.நெடுமாறனின் ‘பிரபாகரன் தமிழர் எழுச்சியின் வடிவம்’ –

இடம்: Scarborough Civic Centre, Council Chamber, 150 Borough Dr., Toronto, Ontario
காலம்: ‘அக்டோபர் 12, 2013
நேரம்: பிற்பகல் 3.00 – 6.00 வரை

மேலதிக விபரங்கள் உள்ளே

athangav@sympatico.ca