தியத்தலாவ எச்.எப். ரிஸ்னாவின் ‘வைகறை’ (சிறுகதைகள்) நூல் வெளியீட்டு விழா!

'வெலிகம ரிம்ஸா முஹம்மத்'தின் 'வைகறை' (சிறுகதைகள்) நூல் வெளியீட்டு விழா!அன்புடையீர், அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம்!

காலம்:- 2012 நவம்பர் 11 ஞாயிற்றுக் கிழமை
நேரம்:- மாலை 4.30 மணி
இடம்:-  பெண்கள் கல்வி ஆய்வு நிறுவன  கேட்போர் கூடம், 58, தர்மராம வீதி, கொழும்பு – 06.

தலைமை:- டொக்டர் எம்.கே. முருகானந்தன்

முன்னிலையும், முதற்பிரதியும்:-
புரவலர் அல்ஹாஜ் ஹாஷிம் உமர்

உரைஞர்கள்:-
01. திருமதி அன்னலட்சுமி இராஜதுரை
02. ஜனாப் திக்வல்லை கமால்
03. திருமதி வசந்தி தயாபரன்

ஏற்புரை:- தியத்தலாவ எச்.எப். ரிஸ்னா

உங்கள் வருகையே எங்கள் வளர்ச்சியின் முலதனம்

நூலின் ஆகக் குறைந்த விலை 300 ரூபாய்
ஏற்பாட்டாளர்:- வெலிகம ரிம்ஸா முஹம்மத்  (தொலைபேசி – 0775009222)
 
தகவல்: poetrimza@gmail.com