தீண்டாமைக் கொடுமைகளும் தீ மூண்ட நாட்களும்.. நூல் வெளியீடு

தீண்டாமைக் கொடுமைகளும் தீ மூண்ட நாட்களும்..  நூல் வெளியீடு

தோழர் யோகரட்ணம் அவர்களது நூல் வெளியீடு 03 யூலை 2011 அன்று பாரிசில் இடம் பெறுகிறது. அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம். 

http://www.matrathu.com/2011/05/25/%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%A4/

matrathu@hotmail.com

http://www.matrathu.com/