நண்பர்களின் இனிய கவனத்திற்கு,

மொழிவது சுகம்-ஆகஸ்டு 25

1. மொழிவது சுகம்-ஆகஸ்டு 25 : அண்மையில் பார்த்த பிரெஞ்சுத் திரைப்படம்
2. மொரீஷியஸ் கண்ணகி சிறுகதை -மறு பிரசுரம்
3. எழுத்தாளன் முகவரி  (தொடர்)  http://nagarathinamkrishna.wordpress.com/
4. வண்ணநிலவன் சிறுகதை (மிருகம்) பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பில் வாசிக்க:
  http://franceindechassecroise.wordpress.com/

வணக்கத்துடன்,
நா.கிருஷ்ணா

nagarathinam.krishna@neuf.fr