நிகழ்வுகள்: இலண்டனில் அரசியல் நாவல் கருத்தரங்கு!

நிகழ்வுகள்: இலண்டனில் அரசியல் நாவல் கருத்தரங்கு!இந்த முழுநாள் உரையாடல் அரங்கு நடாத்தப்படுவதின் நோக்கும், முக்கியத்துவமும்! காலம்: 30 ஆகஸ்ட் 2014 சனிக்கிழமை காலை 10.30 தொடக்கம் மாலை 04.30 வரை.
இடம்: Trinity Centre, East Avenue, london E126SG (Nearest Tube Eastham).

நிகழ்வுகள்: இலண்டனில் அரசியல் நாவல் கருத்தரங்கு!

 

 நிகழ்வுகள்: இலண்டனில் அரசியல் நாவல் கருத்தரங்கு!