பத்தாம் ஆண்டுக் கம்பன் விழா அழைப்பிதழ்!

அன்புடையீர் அருந்தமிழ்ப் பற்றுடையீர் வணக்கம். பிரான்சு கம்பன் கழகத்தின் பத்தாம் ஆண்டுக் கம்பன் விழா  12-11-2011, 13-11-2011 சனி, ஞாயிறு ஆகிய இரண்டு நாள்கள் நடைபெறுகிறது, உறவுகளுடன் நண்பா்களுடன் வருகைதந்து சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம்! அன்புடையீர் அருந்தமிழ்ப் பற்றுடையீர் வணக்கம். பிரான்சு கம்பன் கழகத்தின் பத்தாம் ஆண்டுக் கம்பன் விழா  12-11-2011, 13-11-2011 சனி, ஞாயிறு ஆகிய இரண்டு நாள்கள் நடைபெறுகிறது, உறவுகளுடன் நண்பா்களுடன் வருகைதந்து சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம்!

அன்புடன்
கவிஞர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர்: கம்பன் கழகம் – பிரான்சு

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ
செயலாளர்: கம்பன் கழகம் – பிரான்சு

திருமிகு தணிகா சமரசம்
பொருளாளர்:  கம்பன் கழகம் – பிரான்சு 

கம்பன் கழகச் செயற்குழுவினர்
கம்பன் கழக மகளிர் அணி
கம்பன் கழக இளையோர் அணி

contact@kambanefrance.com