பாரதி அன்பர்களுக்கு…

பாரதியார்

அன்பார்ந்த பாரதி அன்பர்களுக்கு, வணக்கம். நமது பாரதி இணையதளத்தில் ‘பாரதியைப் பயில…’
http://www.mahakavibharathiyar.info/bharathi_ithazh9.htm வழக்கம்போல நண்பர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும் இத்தகவலை பகிர்ந்துகொள்ளவும்.

நன்றி.
அன்புடன்,
வீ.சு.இராமலிங்கம்
தஞ்சாவூர்