பிரான்ஸில் எஸ்.அகஸ்தியரின் ‘லெனின் பாதச்சுவடுகள்’ நூல் வெளியீடு!

மே 8, 2011 அன்று,  மறைந்தும் மறையாத முற்போக்கு எழுத்தாளர் அமரர் திரு. எஸ்.அகஸ்தியர் அவர்களின் ‘லெனின் பாதச் சுவடுகள்’ நூல் வெளியீடு! …விரிவான விபரங்கள் கீழே: