மகளிர் விழா அழைப்பிதழ்

அன்புடையீர்! அருந்தமிழ்ப் பற்றுடையீர் வணக்கம்!  பிரான்சு கம்பன் கழக மகளிரணி நடத்துகின்ற

அன்புடையீர்! அருந்தமிழ்ப் பற்றுடையீர் வணக்கம்!  பிரான்சு கம்பன் கழக மகளிரணி நடத்துகின்ற
மகளிர் விழாவுக்கு உறவுகளுடனும் நண்பர்களுடனும் வருகைதந்து சிறப்பிக்க வேண்டுகிறோம்

நாள்: 26.05.2012 சனிக்கிழமை 15.00 முதல் 20.00 வரை

 இடம்: Salle Allende Neruda ,  allée Jules Ferry,  95140 Garges les Gonesse

அன்புடன்

திருமதி சிமோன் இராசேசுவரி
தலைவி: கம்பன் கழக மகளிரணி

திருமதி ஆதிலட்சுமி வேணுகோபால்
செயலாளர்: கம்பன் கழக மகளிரணி

திருமதி லெபோ லூசியா
பொருளாளர்: கம்பன் கழக மகளிரணி

மற்றும்

கம்பன் கழக மகளிரணி செயற்குழு உறுப்பினர்கள்

கம்பன் கழகத்தினர் – பிரான்சு

கம்பன் கழக இளையோரணி
1 Fichier joint| 766Ko
1 Fichier joint| 766Ko

kambane2007@yahoo.fr