மகாஜனாக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கக் கனடா கிளையின் வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு கனடிய தமிழ் மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்!!

மகாஜனாக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கக் கனடா கிளையின் வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு கனடிய தமிழ் மாணவர்களுக்கான போட்டிகள்!வணக்கம். மகாஜனாக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கக் கனடா கிளையின் வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு கனடிய தமிழ் மாணவர்களுக்கான போட்டிகள் நடத்த முன் வந்திருக்கின்றோம். தமிழ் மொழியை இந்த மண்ணில் வளர்த்து அடுத்த தலை முறையினரைத் தமிழர்களாக வாழ வைக்க வேண்டும் என்ற சிறந்த நோக்கத்திற்காக தமிழ் மொழிப் போட்டி ஒன்றை முதலாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை நடத்த இருக்கின்றோம். தங்களுக்குத் தெரிந்த, தமிழில் ஆர்வமுள்ள மாணவர்களை இந்தப் போட்டியில் பங்கு பற்ற உதவுமாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றோம். தமிழ் இசைப் போட்டியும் நடைபெற இருக்கின்றது.

விபரங்களுக்கு:

www.mahajanan.org

Math and General Knowledge competitions for school students will be held on the Sunday 02nd March 2014 at Sir John A MacDonald CI, 2300 Pharmacy Ave. Competition will begin at 9:00 am sharp, participants are advised to come to the competition center at 8:30 am to complete the registration process.

The Thamil language contest is only for grade 01 to grade 08 students. Candidates who will be registering only for Thamil language have to pay only $10. .

Participants will be asked to prove their identity at the registration desk.
Students who want to participate in the competition can register online by filling out the form below before Thursday 28th February 2014.

contest.mahajanan.org

kuruaravinthan@hotmail.com