மக்கள் பாவலர் இன்குலாப் அவர்களின் நேர்காணல்கள் வெளியீட்டுவிழா!

மக்கள் பாவலர் இன்குலாப் அவர்களின் நேர்காணல்கள் வெளியீட்டுவிழா

12.01.2014 ஞாயிறு மாலை 5 மணி. ஹோட்டல் பெனின்சுலா, ஜிஎன் செட்டி சாலை, தியாகராய நகர், சென்னை. அனைவரும் வருக!

I.Ishaq
Thamiz Alai Media World
http://www.thamizalai.blogspot.com
tamilalai@gmail.com