மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல்

கனடா: மாதாந்த இலக்கிய கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நிரல் நிகழ்ச்சி நிரல்
 
தமிழில் காலக்கணித இலக்கியம்

உரை: கலாநிதி பால. சிவகடாட்சம்

கருத்துரை வழங்குவோர்
கலாநிதி கௌசல்யா சுப்பிரமணியன்
வைத்திய கலாநிதி இ.லம்போதரன்
திரு.சிவ.ஞானநாயகன்
திருமதி லீலா சிவானந்தன்

 மே மாத இலக்கிய நிகழ்வுகள்
தொகுப்புரை – தீவகம் வே.இராசலிங்கம்
ஐயந்தெளிதல் அரங்கு 

நாள்: 28-06-2014
நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 6:00 வரை

இடம்: மெய்யகம்
3A, 5637, Finch avenue East,
Scarborough,   M1B 5k9
 
தொடர்புகளுக்கு: அகில் – 416-822-6316

அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

 

1_akil_meeting.jpg - 81.97 Kb

editor@tamilauthors.com