‘மாஸ்’ திரைப்படக் கல்லூரியின் குறுந்திரைப்பட விழா

“மாஸ்’ திரைப்படக் கல்லூரியின் குறுந்திரைப்பட விழா எதிர்வரும் சனிக்கிழமை 23-04-2011 அன்று மாலை 4.01 மணிக்கு , தேசிய சினிமாக் கூட்டுத்தாபன அரங்கில் நடைபெறவுள்ளது.  கொழும்பு – 7 இலுள்ள 303 பெளத்தலோக மாவத்தையிலுள்ள மேற்படி அரங்கிலேயே மேற்படி விழா நடைபெறவுள்ளது. விரிவான விபரங்களுக்கு …. உள்ளே