மியன்மார் நாட்டின் மாபெரும் பொங்கல் பரிசளிப்பு விழா

 மியன்மார் நாட்டின் மாபெரும் பொங்கல் பரிசளிப்பு விழா

அனபுடையீர், வணக்கம், எங்கள் நாட்டில் ஜனவரி 12 தொடங்கி 14 வரை நடைபெறவுள்ள மாபெரும் பொங்கல் பரிசளிப்பு விழா ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது. மியன்மார் நாட்டின் மாபெரும் பொங்கல் பரிசளிப்பு விழா அழைப்பிதழை இணைத்துள்ளேன். என்றும் தமிழுடன், – சோலை.தியாகராஜன்

 

மியன்மார் நாட்டின் மாபெரும் பொங்கல் பரிசளிப்பு விழா

மியன்மார் நாட்டின் மாபெரும் பொங்கல் பரிசளிப்பு விழா

மியன்மார் நாட்டின் மாபெரும் பொங்கல் பரிசளிப்பு விழா

மியன்மார் நாட்டின் மாபெரும் பொங்கல் பரிசளிப்பு விழா

solai.thiyagarajan@gmail.com