ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம், கனடா தமிழ் இலக்கியத்தோட்டம் இணைந்து நடத்தும் தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கான சங்க இலக்கிய பயிலரங்கு

ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம், கனடா தமிழ் இலக்கியத்தோட்டம் இணைந்து நடத்தும் தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கான சங்க இலக்கிய பயிலரங்கு

நெறியாள்கை: திருமதி வைதேகி ஹெர்பெர்ட் MA (USA) (சங்க இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பாளர்)

ahi25.jpg - 67.59 Kb

 

நிகழ்ச்சி நிரல்:

சனிக்கிழமை (08-08-2015)

10:00  மு.ப      மங்களவிளக்கேற்றல், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து, தேசியகீதம்
10:05   மு.ப     மொழிபெயர்ப்பாளர் அறிமுகம்: எழுத்தாளர் அ.முத்துலிங்கம்    
                                               (கனடா  தமிழ் இலக்கியத்  தோட்டம்)
10:10   மு.ப     பயிலரங்கு
12:00   பி.ப       மதியபோசனம்
1:00     பி.ப      பயிலரங்கு
3:00     பி.ப      தேனீர் இடைவேளை
3:30     பி.ப      கலந்துரையாடல்
5:00     பி.ப      நிறைவு
 
ஞாயிற்றுக்கிழமை (09-08-2015)

10:00   மு.ப   பயிலரங்கு
12:00   பி.ப     மதியபோசனம்
1:00     பி.ப     பயிலரங்கு
3:00     பி.ப     தேனீர் இடைவேளை
3:30     பி.ப     கலந்துரையாடல்
5:00     பி.ப     நன்றியுரை: வைத்திய கலாநிதி இ.லம்போதரன்
                                               (ரொறன்ரோ   தமிழ்ச் சங்கம்)

தமிழிலும்> ஆங்கிலத்திலும் பயிலரங்கு நிகழ்த்தப்படும். அன்றைய தினங்கள்;> திருமதி வைதேகி ஹெர்பெர்ட் அவர்களுடைய சங்க இலக்கிய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்படும்.

amuttu@gmail.com | torontotamilsangam@gmail.com