ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம் மார்கழி மாத இலக்கியக் கலந்துரையாடல்: அரங்கும் கூத்தும் பிரதேச நோக்கில்

நிகழ்வுகள் , அறிவித்தல்கள்

பிரதம பேச்சாளர் உரை:
‘அரங்கும் கூத்தும்’ – திரு.ஞானம் லம்பேட்

சிறப்புபேச்சாளர்கள் உரை:
‘மட்டக்களப்புக் கலைகள்’ – கலாநிதி இ.பாலசுந்தரம்
‘முல்லைத்தீவுக் கூத்துக்கள்’ – கலாநிதி பார்வதி கந்தசாமி

ஐயந்தெளிதல் அரங்கு

“புத்தகம் புதிது” – திரு.என்.கே.மகாலிங்கம்

நாள்: 30-12-2017
நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை
இடம்: ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்க மண்டபம்
Unit 7, 5633, Finch avenue East,
Scarborough,
M1B 5k9  (Dr. Lambotharan’s Clinic – Basement)

தொடர்புகளுக்கு: அகில் – 416-822-6316
அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம், அனுமதி இலவசம்

torontotamilsangam@gmail.com