ரொறன்ரோ தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆதரவில் ஞானம் சஞ்சிகையின் ‘ஈழத்துப் புலம்பெயர் இலக்கியம்’ சிறப்பிதழ் அறிமுக விழா

ரொறன்ரோ தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆதரவில் ஞானம் சஞ்சிகையின் 'ஈழத்துப் புலம்பெயர் இலக்கியம்' சிறப்பிதழ் அறிமுக விழா

தலைமை:  வைத்திய கலாநிதி இ.லம்போதரன்

 நிகழ்ச்சி நிரல்
தொடக்கவுரை: அகில் 
தலைமையுரை: வைத்திய கலாநிதி இ.லம்போதரன்
அறிமுகவுரை: பேராசிரியர் அ.ஜோசப் சந்திரகாந்தன்      

சிறப்புப் பிரதிகள் வழங்கல்

சிறப்புரை: கலாநிதி நா.சுப்பிரமணியன்
நன்றியுரை: ஸ்ரீரஞ்சனி விஜேந்திரா
நாள்:     21-03-2015
நேரம்:  மாலை 4:00 முதல் 7:00 வரை
இடம்:   ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்க மண்டபம்
3A, 5637, Finch avenue East,  Scarborough,  M1B 5k9
தொடர்புகளுக்கு: 416-822-6316

அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்                    

torontotamilsangam@gmail.com