வலைத்தளத்தில் புதிய இடுகைகள்.

வலைத்தளத்தில் புதிய இடுகைகள்:

வணக்கத்திற்குரிய நண்பர்களுக்கு!  வலைத்தளத்தில் புதிய இடுகைகள்:
 
1. எழுத்தாளன் முகவரி 7: நடைவாசல்கள்
2. பிரான்சை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்
3. மொழிவது சுகம் அக்டோபர் -20
            அ. புதுச்சேரி சுதந்திரம்
            ஆ. மொ.யன்
http://nagarathinamkrishna.wordpress.com/

5. வண்ணதாசனுடைய போய்க்கொண்டிருப்பவள் சிறுகதை பிரெஞ்சுமொழியில்:
http://franceindechassecroise.wordpress.com/

நா.கிருஷ்ணா

nagarathinam.krishna@neuf.fr