சுட‌ருள் இருள் நிக‌ழ்வு-06:

ஆளுமைக‌ளும் அனுப‌வ‌ங்க‌ளும் – வ‌.கீதா (இந்தியா) 

 

சும‌தியின் ‘உறையும் ப‌னிப்பெண்க‌ள்’ – சிறுக‌தைத்தொகுப்பு: வெளியீடும் அறிமுக‌மும் – சுல்பிகா

த‌மிழ் அக‌திக‌ளுக்கெதிரான‌ அமைப்புசார் வ‌ன்முறை -ச‌சிகுமார் பால‌சுந்த‌ர‌ம் (அமெரிக்கா)

த‌மிழ்ந‌தியின் ‘கான‌ல் வ‌ரி’ – வாசிப்பு: ம‌யூ ம‌னோ

SUNDAY, MAY 15 AT 5.30 P.M

Scarborough Village Recreation Centre
3600 Kingston Road (Markham & Kingston)

416 725 4862 || 647 293 0673 || 416 854 6768

sutharshan@hotmail.co