இயற்கை விவசாய வாரம் 08/01/2018 to 14/01/2018 : இலங்கையின் வடகிழக்கில் ஜனவரி 20188இல் நடைபெறவுள்ள கல்வி, விவசாயம் பற்றிய பட்டறைகள்!

-  முனைவர் ஆர். தாரணி -ஜனவரியில் இலங்கையின் வடகிழக்கில் கல்வி, விவசாயம் சம்பந்தமாக நடைபெறவுள்ள ஆசிரியர்கள் மற்றும் விவசாயிக்களுக்காக நடைபெறவுள்ள பயிற்சிப்பட்டறைகள் போன்றவற்றில் பங்குபற்றவுள்ள தகவலை முனைவர் தாரணி அவர்கள் அறியத்தந்திருந்தார். அவை பற்றிய அவர் அனுப்பிய விபரங்களைக் கீழே அனைவருடனும் பகிர்ந்துகொள்கின்றேன். இவர்களது திட்டம் பூரண வெற்றியடைய வாழ்த்துகள்!

இப்பட்டறைகளில் கல்வி மற்றும் விவசாயம் பற்றிய பட்டறைகளில் பங்குபற்றவுள்ளவர்கள் பற்றிய விபரங்கள் வருமாறு:

Education:
1) Prof.Dr Jayanthasri Balakrishnan
2) Prof.Dr Balakrishnan ADIYODI
3) Dr.R.Dharini, Assistant Professor of English, Government Arts College
4) Dr. E.Bennet, Associate Professor of English, National College, Trichy
5) Mrs.S.Sharon Shakkila Swarnavathy
6) K Venkatesan , Entrepreneur Development  ( 3days)

Agriculture:
7)  Murugaiah Balasubramanian (Pamayan) – Soil and Water
8).  S.Ramasamy sundararaman (S.R. Sundararaman) – Crop Management
9).  Varanavasi gounder Eswaramurthy (Ravi) (vermicompost)
10)  P. Sathurakiri (Integrated farming)
11) (Professor) Nadarajah Sriskandarajah PhD, Professor Emeritus, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden
12) (Dr) Sridevy Sriskandarajah PhD, Research Scientist Canada
13) Hamsha Pathmanathan – canada
14) Ekuruvi Iyaa – canada
15) Navajeevan Anantharaj – canada
15) laletha- canada
16) bhuvanesh- india

பட்டறைகள் பற்றிய விபரங்கள் வருமாறு:

உயிர் விவசாயமாக வாரமாக 8 to 14 ஜனவரி விழிப்புணர்ச்சி கொண்டுவருதல்

ஜனவரி 02 இலிருந்து 14 ம் திகதி வரை
கல்வி

1. ஆசிரியர்களுக்கான கற்பித்தல் வழிகாட்டல் பயிற்சிப் பட்டறை.

A. யாழ்ப்பாண மாவட்டம் – 2ஆம் திகதி முதல் 4ஆம் திகதிவரை, மூன்று நாட்கள்.
B. கிளிநொச்சி மாவட்டம் – 2ஆம் திகதி முதல் 4ஆம் திகதிவரை, மூன்று நாட்கள்.
C. முல்லைத்தீவு மாவட்டம் – 2ஆம் திகதி முதல் 4ஆம் திகதிவரை, மூன்று நாட்கள்.

2) அதிபர்களுக்கான நிகழ்வு
1) யாழ் வடமார்ச்சி வலயம் 2 ம் திகதி
2) கிளிநொச்சி மாவடட அதிபர்களுக்கானது  4 ம்  திகதி

2. பாடசாலைக் கல்வியை பூர்த்திசெய்த இளைஞர் யுவதிகளுக்கான வழிகாட்டல் பயிற்சிப் பட்டறை.
A. யாழ்ப்பாண மாவட்டம் – 8ஆம் திகதி முதல் 12ஆம் திகதிவரை, ஐந்து நாட்கள். B. கிளிநொச்சி மாவட்டம் – 8ஆம் திகதி முதல் 12ஆம் திகதிவரை, ஐந்து நாட்கள். C. முல்லைத்தீவு மாவட்டம் – 8ஆம் திகதி முதல் 12ஆம் திகதிவரை, ஐந்து நாட்கள்.

விவசாயம்

3. விவசாயிகளுக்கான இயற்கைவிவசாய வழிகாட்டல் பயிற்சிப் பட்டறை.

A. யாழ்ப்பாண மாவட்டம் – 4ஆம் திகதி, ஒரு நாள் பயிற்சிப்பட்டறை.
B . மட்ட்க்களப்பு & அம்பாறை – 6, 7 ஆம் திகதி ஒரு நாள் பயிற்சிப்பட்டறை.
C. முல்லைத்தீவு மாவட்டம் – 8ஆம் திகதி, ஒரு நாள் பயிற்சிப்பட்டறை.
D. கிளிநொச்சி மாவட்டம் – 9ஆம் திகதி, ஒரு நாள் பயிற்சிப்பட்டறை.
E. மன்னார் மாவட்டம் – 10 ஆம் திகதி  ஒரு நாள் பயிற்சிப்பட்டறை (
Thadsanamaruthamadu Maha Vidiyalayam)
F.  முல்லைத்தீவு  மாவட்டம் -11 ஆம் திகதி, ஒரு நாள் பயிற்சிப்பட்டறை.(Mallavi sivan Temple)
G .  வவுனியா மாவட்டம் – 11ஆம் திகதி, ஒரு நாள் பயிற்சிப்பட்டறை.

4 யாழ்ப்பாணம்  – 13ஆம் திகதி – அழைக்கப்பட்ட விருந்தினர்கள் மட்டும் – முழுநாள் ( academic and business class)
5) யாழ்ப்பணம் பொதுமக்கள் வீரசிங்கம் மண்டபம்
6) முடிவு விழா – பொங்கல் விழா – கிளிநொச்சி

akilmohanrs@yahoo.co.in