தோழர் கலைச்செல்வனின் 10வது ஆண்டு நினைவின் நிகழ்வு!

கலைச்செல்வனின் 10வது ஆண்டு நினைவின் நிகழ்விற்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். 28/03/2015 சனிக்கிழமை பி.ப.3:00 மணி தொடக்கம் மாலை 9:00 மணி வரைதோழர்

கலைச்செல்வனின் 10வது ஆண்டு நினைவின் நிகழ்விற்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். 28/03/2015 சனிக்கிழமை பி.ப.3:00 மணி தொடக்கம் மாலை 9:00 மணி வரை

அன்புடன்
லக்ஷ்மி

Ms. Luxmy, 27 rue Jean Moulin , 92400 Courbevoie ,France.
 
Tél: 00331 49 97 89 83 | Mobile: 00336 09 24 96 99

nluxmy@gmail.com