கனடா: க.வாசுதேவனின் நூல் வெளியீடு: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 19ம் நூற்றாண்டின் பிரெஞ்சுக் கவிதைகள் (மொழிபெயர்ப்புத் தொகுப்பு).

கனடா: க.வாசுதேவனின் நூல் வெளியீடு!