‘நெய்தல்’ கவிதைக்கான இதழ் 2

நிகழ்வுகள் , அறிவித்தல்கள்

உங்களின் படைப்புக்களுடன் இவ்வாரம் வெளிவருகிறது. இதழின் அச்சுப் பிரதி தேவையானோர் சந்தாவைச் செலுத்திப்பெற்றுக்கொள்ளலாம். பி.டி.எப் வடிவம் தேவைப்படுவோர் மின்னஞ்சலில் தொடர்பினை ஏற்படுத்துங்கள். நெய்தலின்  இதழ் ஒன்றிற்கும் (2017),இரண்டிற்குமான (2018) இடைவெளி சற்று அதிகம் தான்.
கவிதைக்கான இதழ் ஆரம்பிக்கவேண்டும் என்ற கனவின் வெளிப்பாடே நெய்தலின் வருகை.எனினும் வழமையான வாழ்வியல் அசௌகரியங்களால் தாமதமாகின..
தொடர்ந்து காலம் பிசகாது வெளிக்கொணர முயற்சிக்கிறோம். நெய்தலை  இதர படைப்பாளர்களுக்கும் அறிமுகம் செய்துவையுங்கள்.

நட்புடன்,
முல்லைஅமுதன்

neythal34@gmail.com
R.Mahendran,
34,Redriffe Road,
Plaistow,
London, E13 0JX, UK

mullaiamuthan16@gmail.com