ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம்: ஆனி மாத இலக்கியக் கலந்துரையாடல் – அறிவியல் தமிழ் 2

ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்கம்

சிறப்புப் பேச்சாளர்கள் உரை:
“கம்பராமாயணத்தில் மேலாண்மை” – பேராசிரியர் சு.பசுபதி
“தமிழியல் பாரம்பரியத்தில் அறிவியல் தடங்கள்” – கலாசூரி ஆ.சிவநேசச்செல்வன் MA
“திருமந்திரத்தில் அறிவியல் தடங்கள்” – வைத்திய கலாநிதி இ.லம்போதரன்

ஐயந்தெளிதல் அரங்கு

“புத்தகம் புதிது” – முனைவர் செல்வநாயகி ஸ்ரீதாஸ்

நாள்: 30-06-2018
நேரம்: மாலை 3:00 முதல் 7:00 வரை
இடம்: ரொறன்ரோ தமிழ்ச்சங்க மண்டபம்
Unit 7, 5633, Finch avenue East,
Scarborough, M1B 5k9  (Dr. Lambotharan’s Clinic – Basement)

தொடர்புகளுக்கு: அகில் – 416-822-6316
அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம், அனுமதி இலவசம்.

ngiri2704@rogers.com