தமிழகம்: உலகாயுதா மற்றும் பை ஸெல் இணைந்து நடாத்தும் புலம் பெயர்ந்தோருக்கான குறும்படப் போட்டி. முடிவு திகதி : ஜூலை 20, 2011.

தமிழகம்:  உலகாயுதா மற்றும் பை ஸெல் இணைந்து நடாத்தும் புலம் பெயர்ந்தோருக்கான குறும்படப் போட்டி.  முடிவு திகதி : ஜூலை 20, 2011.

தகவல்: ‘நிழல்’ திருநாவுக்கரசு THIRU ARASU <arasunizhal@gmail.com