அக்டோபர் 20, 2012: குறளரங்கம் -22

கம்பன் கழக மகளிர் அணி (பிரான்ஸ்) நடத்தும் திருக்குறள் அரங்கம் -22

கம்பன் கழக மகளிர் அணி (பிரான்சு) நடத்தும் திருக்குறள் அரங்கம் -22 எதிர்வரும் 20.10.2012 அன்று பிரான்சில் நடைபெறவுள்ளது. மேலதிக விபரங்கள் கீழே:

 

தகவல்: contact@kambanefrance.com