கூர் – 2011: எங்கும் ஒலிக்கிறது காற்று!

கனடாத் தமிழ்க் கலை இலக்கிய மலர் (இதழ்) வெளியீடு!

கனடாத் தமிழ்க் கலை, இலக்கியத்தை வலிதாய் முன்னெடுக்கும் முயற்சியில் மூன்றாவது தோற்றம். சித்திரை – 30- 2011, சனி மாலை 6 மணி.

இடம்: Mid Scarborough Civic Centre
(Close to Kennedy Subway)
காலம்: சித்திரை – 30 – 2011
சனி மாலை 6 மணி

விழாவுக்கான அழைப்பு அனைவருக்கும்.

மேலதிக தொடர்புகளுக்கு

தேவகாந்தன் – 416.458.9426 / டானியல் ஜீவா – 416.500.9016

தகவல்: தேவகாந்தன்
bdevakanthan@yahoo.com