திருப்பூர் அரிமா விருதுகள் 2013 : ரூ 25,000 பரிசு

திருப்பூர் அரிமா விருதுகள் 2013 : ரூ 25,000 பரிசுதிருப்பூர் மத்திய அரிமா சங்கம்
ஆண்டுதோறும் சிறந்த குறும்பட விருது, பெண் எழுத்தாளர்களுக்கான ”சக்தி விருது” ஆகியவற்றை வழங்கி வருகிறது. கடந்த 2 ஆண்டுகளில் வெளிவந்த குறும்படங்கள், ஆவணப்படங்கள், பெண் எழுத்தாளர்களின் நூல்கள், திரைப்படம், குறும்படம் குறித்த புத்தகங்களை இரு பிரதிகள் அனுப்பலாம்.கடைசி தேதி ஏபரல் 15,2013:

முகவரி: (தலைவர், மத்திய அரிமா சங்கம், 38 ஸ்டேட் பாங்க் காலனி, காந்திநகர், திருப்பூர் 641 601 * 9443559215 * )
செய்தி: சாமக்கோடாங்கி ரவி  * samakkodaonkey ravi@gmail.com

தகவல்: subrabharathi@gmail.com