பிரான்சு: கம்பன் கழகத்தின் ஏழாம் ஆண்டுப் பொங்கல் விழா 2014!

பிரான்சு:  கம்பன் கழகத்தின் ஏழாம் ஆண்டுப் பொங்கல் விழா 2014!வணக்கம் நம்முடைய கம்பன் கழகத்தின் ஏழாம் ஆண்டுப் பொங்கல் விழா15.02.2014 சனிக்கிழமை பிற்பகல் 14.00 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.அதைக் குறித்த மடல் இணைத்துள்ளேன்.

அன்புடன்
கவிஞர் கி. பாரதிதாசன்
தலைவர் கம்பன் கழகம் பிரான்சு

kambane2007@yahoo.fr