அவுஸ்திரேலியா தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம் தமிழ் எழுத்தாளர் விழா – 2016

கண்காட்சி, சிறுவர் அரங்கு, கருத்தரங்கு, விமர்சன அரங்கு, கலையரங்கு
அவுஸ்திரேலியா  தமிழ்  இலக்கிய  கலைச்சங்கம்  இம்முறை  தமிழ் எழுத்தாளர்  விழாவை   குவின்ஸ்லாந்து  மாநிலத்தில்  கோல்ட்கோஸ்டில் ஒழுங்குசெய்துள்ளது.   கடந்த  2001  ஆம்   ஆண்டு  முதல்  மெல்பன்,   சிட்னி, கன்பரா   ஆகிய   மாநிலத்தலைநகரங்களில்   தமிழ்  எழுத்தாளர்  விழா வருடம்தோறும்   நடைபெற்று   வந்துள்ளது.

இந்த  ஆண்டு  முதல் தடவையாக  குவின்ஸ்லாந்து  மாநிலத்தில்  தமிழ் எழுத்தாளர்  விழா  நடைபெற  ஏற்பாடாகியுள்ளது. நடைபெறும்  இடம்:   Auditorium,   Helensvale  Library,  Helensvale  Plaza  (Corner of Lindfield Road And Sir John overall Drive)   Helensvale 4212, Gold coast, QLD
காலம்:   27-08-2016   நேரம்: மாலை  4.00  மணி முதல் இரவு  8.00    மணிவரையில்

மேலதிக விபரங்களுக்கு: பேராசிரியர் ஆசி. கந்தராஜா   (02) 9838 4378
திருமதி வாசுகி சித்திரசேனன்:  0448 958 194
திரு. எம். முகுந்தராஜ் 0423 730 122
திரு. முருகபூபதி: 0416 625 766 

தகவல்: முருகபூபதி letchumananm@gmail.com