தமிழ் இலெமுரியா -கார்த்திகை 2044 இதழ்(நவம்பர் 2013)

தமிழ் இலெமுரியா -கார்த்திகை 2044 இதழ்(நவம்பர் 2013)அன்புடையீர், தமிழ் இலெமுரியா கார்த்திகை  2044 ( 15 நவம்பர்  2013) இதழ் நம் இணையத் தளத்தில் வண்ணப் பக்கங்களுடன் வலையேற்றம் செய்யப் பட்டுள்ளது. www.tamillemuriya.com மகாராட்டிரா மாநிலத்திலிருந்து கடந்த ஆறு ஆண்டுகாலமாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் “ தமிழ் இலெமுரியா” எவ்வித வணிக நோக்கமும் இன்றி, தமிழ், தமிழர் நலம், வளம் சார்ந்த சிந்தனைகளைத் தாங்கி வரும் ஒரு மாறு பட்ட மாத இதழ். தாங்கள் “தமிழ் இலெமுரியா” இணையத் தளத்தில்  இலவசமாகப் பதிவு செய்து கொண்டு முந்தைய இதழ்களையும் வாசித்துப் பயன் பெற வேண்டுகின்றோம். தமிழும் நாமும் வேறல்ல, தமிழே நம் வேர். தங்களின் ஆதரவிற்கு நன்றி,  வாசித்து மகிழ்க!  www.tamillemuriya.com நண்பர்களுக்கும் அறிமுகம் செய்யவும்.

நன்றி,

சு.குமணராசன்
முதன்மை ஆசிரியர்

The Lemuriya Publications,
102, ‘B’ Wing, Dannis Building,
Veer Savarkar Nagar,
Thane (W) – 400 606.
Maharastra.
Ph: 022 25806298, 25806222
E-mail: tamil.lemuriya@gmail.com
Web : www.tamillemuriya.com

muduvaihidayath@gmail.com