திருப்பூர் முத்தமிழ்ச் சங்கம் வழங்கும் இசை விழா (24.01.2012) & இலக்கிய விழா (23.01.2012)!

திருப்பூர் முத்தமிழ்ச் சங்கம் வழங்கும் இசை விழா & இலக்கிய விழா!
இசை விழா நாள்: 24.01.2012 செவ்வாய்க்கிழமை;
இலக்கிய விழா  நாள்: 23.01.2012 செவ்வாய்க்கிழமை
நேரம்: மாலை 6 மணி
இடம்: ஸ்ரீ்  காமாட்சியம்மன் கல்யாண மண்டபம், பழைய பேருந்து நிலையம் பின்புறம், திருப்பூர் – 4
மேலதிக விபரங்கள் … உள்ளே