‘உயிர்ப்பு’ நாடகப் பட்டறையின் 3வது நிகழ்வு!

'உயிர்ப்பு' நாடகப் பட்டறையின் 3வது நிகழ்வு!

‘உயிர்ப்பு’ நாடகப் பட்டறையின் 3வது நிகழ்வு. ஏப்ரல் மாதம் 9ந்திகதி மாலை 6:00 மணிக்கும், 10ந்திகதி மாலை 4:00 மணிக்கும் 1785 ‘பிஞ்ச் அவென்யு’ மேற்கில் அமைந்துள்ள ‘யோர்க் வூட் ‘ நூலக அரங்கில் நடைபெறவுள்ளது.  இந்நிகழ்வில் ‘அணங்கு’, ‘காலப்பயணம்’, ‘போருழுத நிலம்’ மற்றும் புலம் இழந்த போதும் பூச்சூடிக்கொள்வோம் (இசை நடனம்)’  ஆகிய நாடகங்கள் நடைபெறவுள்ளன. விரிவான தகவல்களுக்கு .. இங்கே

 

தகவல்: கறுப்பி – karupy01@gmail.com