40ஆவது இலக்கியசந்திப்பு- லண்டன் 06-07 (சனி,ஞாயிறு) ஏப்ரல்-2013

40ஆவது இலக்கியசந்திப்பு- லண்டன் 06-07 (சனி,ஞாயிறு) ஏப்ரல்-2013: மேலதிக விபரங்களுக்கு அழைப்பிதழ் பார்க்கவும். உங்கள் நண்பர்களுக்கும்  இந்த நிகழ்வினை தெரியப்படுத்தவும்.

40ஆவது இலக்கியசந்திப்பு- லண்டன் 06-07 (சனி,ஞாயிறு) ஏப்ரல்-2013: மேலதிக விபரங்களுக்கு அழைப்பிதழ் பார்க்கவும். உங்கள் நண்பர்களுக்கும்  இந்த நிகழ்வினை தெரியப்படுத்தவும். நன்றி! – 40ஆவதுஇலக்கியசந்திப்பு ஏற்பாட்டாளர்கள் (லண்டன்)

 40ஆவது இலக்கியசந்திப்பு- லண்டன் 06-07 (சனி,ஞாயிறு) ஏப்ரல்-2013: மேலதிக விபரங்களுக்கு அழைப்பிதழ் பார்க்கவும். உங்கள் நண்பர்களுக்கும்  இந்த நிகழ்வினை தெரியப்படுத்தவும்.